در این فصل به طور مفصل درباره یونیت دندانپزشکی و اجزای آن صحبت خواهیم کرد.
همه میدانیم که یونیت دندانپزشکی یکی از مهم ترین تجهیزات هر مطب است و با گوش دادن به این فصل اول این پادکست شما تمام اطلاعات پایه درباره یونیت دندانپزشکی را بدست میاورید.

برخی از موارد بررسی شده در این فصل :

-صندلی یونیت دندانپزشکی
-انواع موتورهای یونیت
-بازوها و بدنه
-چراغ و لامپ یونیت
-شاسی و بدنه
-نگهداری پیشگیرانه یونیت
و …